Lenkjer

Her er ei samling med lenkjer til andre nettsider om birøkt - i Noreg og i utlandet.

Norske nettsider om birøkt:

Norges Birøkterlag - norsk fagleg hovedorganisasjon for birøktarar, med lokallag i dei fleste fylker i Noreg.

Hordaland Birøkterlag - sida til fylkeslaget vårt hjå NB.

Honningcentralen AL - ein medlemseigd organisasjon som tek i mot honning frå sine medlemer og sel den i butikk. Her finn du og ein birøktarbutikk for kjøp av utstyr. Birøktarbutikken har ein forhandlar i Alversund utanfor Bergen.

Søylands Biegard - Alf Helge Søyland si heimeside. Held til på Milde.

Honning & Design - Berge Borge driv med økologbisk birøkt på Sotra.

Hatten Bigard - Andreas Kårbø driv med birøkt i Øygarden.

Snill Bie - Marianne og Jan Sigve Særsten driv økologisk birøkt på Bømlo.

Utstyrsforhandlarar:

Honningcentralen sin birøktarbutikk

Finnskoghonning - Jonny Tørrisen sin nettbutikk - han er vidareforhandlar for LP's Biodling i Sverige.

ApiNor - Morten Bull sin nettbutikk. I hovudsak slyngeromsutstyr frå den italienske produsenten Quarti.

KTD - Kjell Thoralf Dypedal sin nettbutikk. Held til i Kristiansand.

Swienty - Dansk nettbutikk. Ein av verdas største forhandlarar. Her finn du alt du ikkje visste at du trengte. 

Øygardsbi - John Strandabø held til på Hellesøy i Øygarden og sel slyngeromsutstyr, draktar og økologisk honning frå eigen bigard.

Biebutikken - Nettbutikk og fysisk butikk for biutstyr i Ytre Arna

FOrum / Facebooksider og FacebookGrupper:

Norges Birøkterlag sitt forum - lite aktivitet.

Ferske Birøktere - ei facebookgruppe - mange medlemer og til tider høg akrivitet. Du må ha Facebook-konto og søke medlemskap i gruppa.

Bergenske Birøkterlag - vår lukka facebookgruppe. For medlemer i Bergenske Birøkterlag.

Norges Birøkterlag si facebookside.

Historical Honebee Articles - ei facebookside med gamle filmar, artiklar og utklipp. 

YOUtube:

Merk at sjølv om det kan vera lærerikt å sjå filmklipp om birøkt, så er som oftast driftsteknikk, utstyr, sjukdomsbehandling og ikkje minst sesongavhengige tilhøve ulike frå Noreg og vestlandet.

Flemming Vejsnæs frå den danske biavlerforening sine videoar. Interessante videoar om mellom anna det å setje opp ein cellebyggar.

Norges Birøkterlag - kanalen til Norges Birøkterlag på YouTube. Her vert det lagt ut små filmsnuttar i samband med dei ulike testvert-prosjekta som dei har.

Backyard Beekeeping - ein kanal på YouTube. Ein amerikansk nybegynnar med bikubar i hagen. Lettfatteleg informasjon. 

National Honey Show - profesjonelt produserte lengre foredrag. Mykje bra, spesielt foredraga til Michael Palmer om honningproduksjon og birøkt i vinterkalde Vermont.

Personlige verktøy