Historia

Historia bak Bergenske Birøkterlag

Bergenske Birøkterlag vart stifta i 1900 og har pr. januar 2014 107 medlemmar.             

Laget held kurs i grunnleggjande birøkt, og arrangerer ekskursjonar. Ved møteverksemd og Internett, gir laget medlemmane jamn informasjon om utviklinga i birøkta.                

Dette gir inspirasjon og styrkjer banda mellom røktarane.

Foto: Bjarte Tennfjord

Personlige verktøy